O karate

Názvosloví

Počítání

 1 – Ichi (vyslov: iči)
 2 – Ni (vyslov: ny)
 3 – San (vyslov: san)
 4 – Schi (vyslov: či)
 5 – Go (vyslov: go)
 6 – Roku (vyslov: roku)
 7 – Shichi (vyslov: šiči)
 8 – Hachi (vyslov: hači)
 9 – Ku (vyslov: kju)
10 – Ju (vyslov: džu)

Základní povely

Hajime! (Jime!) – Začněte
Mawatte! – Obrat
Mokuso! – Meditace
Mokuso Yame! – Konec meditace
Rei! – Pozdrav, úklon
Seiza! – Sednout si do sedu na paty
Sensei ni Rei! – Pozdravit Senseie
Shomen ni Rei! – Pozdrav k obrazům mistrů
Yame! – Stop
Yoi! – Pozor

Pásma útoku

Gedan – Spodní pásmo (až k pasu)
Chudan – Střední pásmo (od pasu až ke krku)
Jodan – Horní pásmo (hlava)

Strany a směry

Hidari – Vlevo
Migi – Vpravo
Mae – Vpřed
Ushiro – Vzad
Mawashi – Kruhový
Keage – U technik nohou, švihový kop
Kekomi – U technik nohou, průrazový kop
Soto – Vnější
Tate – Přímo dolů
Uchi – Vnitřní
Yoko – Do strany

Postoje

Heiko-Dachi – Paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Kamae – Bojový postoj
Kiba-Dachi – Postoj s rozkročenýma nohama, postoj pro pohyb do strany, také tzv. jezdecký postoj
Kokutsu-Dachi – Obranný postoj
Ma-ai – Vzdálenost
Musubi-Dachi – Pohotovostní postoj s patami u sebe a špičkami chodidel 45 stupně do strany.
Zenkutsu-Dachi – Postoj uzpůsoben pro pohyb a údery dopředu. Šířka postoje je na šířku boků.

Tréninkové formy

Kata – Jde o stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata je složena z technik, které cvičenec umí aplikovat v reálném boji.
Kihon – Trénink základních technik
Kumite – Nácvik zápasu, cvičení s partnerem

Techniky

Age-Uke – Kryt horního pásma, chrání zepředu a shora hlavu
Gedan-Barai – Kryt spodního pásma vnější stranou předloktí vedený shora dolů
Oi-Zuki – Přímý úder ruky
Soto-Uke – Kryt středního pásma vnitřní stranou předloktí
Shuto-Uke – Kryt malíkovou hranou otevřené ruky
Uchi-(Ude)-Uke – Kryt středního pásma vnější stranou předloktí
Yoko-Geri Keage – Švihový kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlem do strany
Yoko-Geri Kekomi – Kop trčením vedený kyvadlem do strany
Kizami-Geri – Kop  z přední nohy
Mae-Geri – Švihový kop vedený vpřed, úderová plocha Koshi
Mawashi-Geri – Obloukovitý švihový kop, úderová plocha Koshi
Ushiro-Geri – Kop směrem za sebe

Další pojmy

Budo – Bojová umění
Bunkai – Reálná demonstrace aplikace KATA
Dan – Mistrovský stupeň
Dojo – Místnost na cvičení bojových umění, v překladu „začátek cesty“
Do – Cesta
Hara – Centrum energie, které je umístěno cca dva palce pod pupkem
Hiki-Te – Stažená zadní ruka
Karate-do – Cesta „prázdné“ ruky
Karate-Gi – Kimono na karate
Karate-Ka – Lidé, provozující Karate
Ki – Vnitřní energie
Kiai – Nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem v přesném překladu „energie ven“
Kime – Stažení všech svalů ve finále techniky potřebné pro zpevnění těla a předání energie soupeři
Kogeki – Útok
Kyu – Žákovský stupeň
Obi – Pásek ke kimonu, má různé barvy, barevné jsou žákovské stupně, černé mistrovské
Todome – Je cílem tréninku tradičního karate a představuje správně vykonanou techniku, která kompletně zničí útočnou sílu soupeře
Tori – Útok, útočník
Uke – Obrana, obránce