O nás

Historie klubu

Začátky vzniku SK sahají až do roku 1998. SK vznikl jako oddíl karate při DDM Neratovice náborem asi 30 nadšenců. O rok později dostal nový název SK karate – sebeobrana Dragon DDM Neratovice, dnes Sportovní klub karate Dragon Neratovice.

Toto vše bylo možné zrealizovat, jen díky ochotě vedení DDM Neratovice, které nám poskytlo prostory pro cvičení a přispělo na zakoupení základního vybavení, bez kterého by úvahy o založení oddílu vzhledem k jeho ceně zůstali jen prostými úvahami. Zájem dětí však neustával, ba naopak vzrůstal, a tak jsme v roce 1999 přijali nabídku na pronájem tělocvičny na II. ZŠ v Neratovicích, dnes ZŠ Ing. M.Plesingera-Božinova, kde trénujeme i v současné době.

V roce 2003 jsme byli osloveni s nabídkou trénování karate v Čelákovicích, kterou jsme přijali. Téhož roku zde vznikl oddíl SK karate Hirjů Čelákovice, který pracoval pod hlavičkou Kulturního domu. Roku 2013 se klub osamostatnil, přejmenoval se na Sportovní klub karate Dragon Čelákovice a změnil cvičební prostory. Dnes naši svěřenci trénují na ZŠ Komenského a ZŠ Kamenka v Čelákovicích.

Hlavní náplní SK je výuka karate stylu Shotokan a sebeobrany, přičemž karate v sobě skrývá kompletní tělesný pohyb člověka. Je náročný jak po aerobní stránce, tak i po silové. Důležitá je i pružnost a ohebnost těla. Mimo tělesnou stránku tréninku, je nutné se zaměřit i na rozvoj duševních schopností člověka. Sebeobrana přináší soubor technik různých sebeobranných stylů v jednom celku. Znamená to ubránit sebe nebo své blízké při napadení na ulici. Samotné tréninky jsou zpestřeny i výukou jiných druhů bojových umění – judo,  jiu-jitsu, aj.

Jelikož je karate převážně individuální záležitost, jedinec může postupovat v tréninku dle svých schopností a možností. Vhodně zvolenou tréninkovou zátěží se může každý vypracovat k pozoruhodným výsledkům.   Mimo samotný nácvik technik karate, jsou vhodné i jiné činnosti, které samotný trénink oživí a zpříjemní. Například boj s tyčí, údery do lap a odražečů, přerážecí technika, různé sportovní hry, které pomáhají rozvoji orientace, síly, mrštnosti a postřehu, posilování ve fitcentru, strečinková cvičení. Toto vše probíhá v duchu hlavních zásad: snaha o dokonalost charakteru, loajálnost, věrnost a spolehlivost, zdravé úsilí, ohleduplnost k jiným, zřeknutí se násilí.

Cílem nebylo založení jen ryze sportovního oddílu, který by vychoval jen a jen úspěšné závodníky. Snahou trenérů bylo a je, aby právě opak byl pravdou. Sportování je samozřejmě hlavní náplní naší činnosti, ale naším cílem je také snaha o to, aby i v budoucnu naši členové byli nejen dobrými a úspěšnými sportovci, ale především vyrovnanými, sebejistými a ohleduplnými občany.

Naše tréninky probíhají většinu dnů v týdnu a jsou rozděleny do jednotlivých teamů dle technické vyspělosti. Klub se pravidelně účastní národních a mezinárodních soutěží, které jsou především motivací pro děti a mládež.

V období 1998 – 2023 získali závodníci našeho klubu celkem 5485 medailí, z toho 2217 zlatých, 1493 stříbrných a 1775 bronzových. Dále 409 titulů Mistr ČR a 274 titulů Vicemistr ČR. V letech 2011 – 2023 přivezli naši reprezentanti fantastických 114 medailí z mistrovství světa a 116 medailí z mistrovství Evropy. Naši závodníci jsou mistři světa a mistři Evropy.

Pro zpestření výuky a stmelení kolektivu se pořádají pravidelná jarní a podzimní soustředění. V příjemném prostředí rekreačních zařízení se nejen trénuje, ale i soutěží a relaxuje. Ve velké oblibě u dětí je letní kemp, jenž probíhá pravidelně, vždy o letních prázdninách.

Náš klub nepřijímá pouze výjimečně nadané jedince, ale funguje pro každého, kdo má chuť a snahu seznámit se s tímto druhem bojového umění a zároveň jej baví pohyb. Klub je zkrátka šancí pro mladé ale i starší, pro začátečníky či pokročilejší karatisty. To je i zároveň pozvánka vstoupit do našich řad.